Společnost Vítkovická doprava a.s. realizovala v letech 2019 a 2020 v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt zaměřený na realizaci úspor energií. Předmětem projektu byla výměna osvětlení a jeřábů v budově lokomotivního depa, náklady projektu dosáhly více jak 1,5 mil Kč, přičemž příspěvek ERDF na realizaci této akce činil 30 % způsobilých nákladů projektu, díky realizovaným opatřením došlo ke snížení energetické náročnosti provozu společnosti, a tím i snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.

Více info

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s.

NA ŽELEZNICI I NA CESTÁCH
VÁŠ SPOLEHLIVÝ
PARTNER
Více

O nás

Společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. navazuje na bohatou historii
Vítkovické železniční dráhy, založené v druhé polovině 19. století.
V novodobé historii vznikla jako samostatný subjekt VÍTKOVICE DOPRAVA a.s.
V roce 2002 vyčleněním z mateřské společnosti VÍTKOVICE a.s. a v roce 2018 se po prodeji stala součástí skupiny CE Industries jako nástupnická společnost VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s..

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. poskytuje a rozvíjí nabídku služeb v oblasti železniční přepravy, spedice, údržby a servisu kolejišť či kolejových vozidel.

VÍTKOVICKÁ DOPRAVA
V ČÍSLECH

1856
Založeno
118
ZAMĚSTNANCŮ
287
PLÁN TRŽEB 2019

SLUŽBY

REALIZACE ŽELEZNIČNÍCH PŘEPRAV

Kde jsme schopni přepravy realizovat:
 • na celostátní i regionální dráze ČR a SK
 • na vlečkách v rozsahu vydaných licencí ČR a SK
 • spediční zajištění přeprav po celé Evropě
K dispozici máme vlastní vozový park:
 • 20 lokomotiv, 40 vozů
 • lokomotivy řady 703, 714, 740, 741 a 770
 • železniční vozy řady Ea, Sps, Faccs, Uaai a další
Obsluhujeme rozdáhlou síť vlastních vleček:
 • kompletní zázemí pro údržbu a zázemí železničních
  kolejových vozidel a lokomotiv
 • obsluhujeme 50 km vlečkových tratí
 • více jak 30 zákazníků na vlečce
 • tankovací stanice pro lokomotivy
Ceník vlečky VD

TRAŤOVÁ ÚDRŽBA

 • práce na vlečkách, tratích SŽDC a tramvajových
 • běžné a střední opravy kolejišť
 • pronájem mechanismů
 • kolové rypadla
 • železniční jeřáby s nosností až 60 t
 • UNC
 • MUV 69 (HR)
 • kolejová plošina INREKA
 • a další
 • Kontakt: Peter Padych, vedoucí NS- tel. 602 742 596

FLEET

Nabízíme flexibilní řešení pro dlouhodobé i krátkodobé pronájmy
vozidel firmám, které mají proměnlivé požadavky na velikost vlastního
vozového parku a hledjaí úsporné řešení i v oblastí spotřeby paliv.

 • Provoz fleetu 150 osobních vozidel
 • Vozidla z velké většiny na CNG
 • Autopůjčovna

Certifikáty

Jsme držitelé těchto certifikací:
 • ČSN EN ISO 9001:2009
 • ČSN OHSAS 18001:2008
 • ČSN EN ISO 14001:2005
Jsme také nositeli:
 • Úředního povolení k provozování drah
 • Licence k provozování drážní dopravy
  na dráze celostátní, regionální a vlečkách v ČR a SK

REFERENCE

Železnice
Údržba

Kontakt

Vítkovická doprava a.s.
1. Máje 3302/102a
703 00 Ostrava

Czech Republic
info@vitkovicka-doprava.cz

IČ:25909339
DIČ:CZ25909339

+420 595 954 095

Navigovat